Thursday, October 27, 2005

Noon at Ngayon

Noon masagana sa likas na yaman ang ating kalikasan pero ngayon ito ay talamak sa kasiraan.

Maganda pa ang tanawin noon dahil sa puno pa ng kakahuyan ang ating kagubatan at mga hayop na tinatawag na endanger species.Marami pang Virgin Forest ang ating bansa, mga lupang matataba na tumutulong sa pagtaas ng pagproduce ng produkto.Mga natural na pamamaraan ang ginagamit ng mga tao kaya napapatili ang kaayusan nito.

Ngayon ang modernong panahon puno ng pagbabago sa teknolohiya, siyensya at pati ang moralidad ng mga tao. Malaki ang epekto nito sa kasalukuyan kalagayan ng ating kalikasan ngaun.

Noon at Ngayon tungo sa tuloy- tuloy na pagbabago.


Posted by: Indy lenz Key Jayme
Block 2E

kapaligiran


Kasulukuyan estado ng kalikasan ng ating bansa. Ang ating kalikasan ngayon ay salat na para tugunan ang pangangailangan ng tao. Ang mga dahilan ang ang sumusunod kahirapan ng tao ay siyang sanhi ng illegal logging o pamumutol ng kahoy na dorable na walang permit. Ikalawa, ang pagiging dependent ng mga magsasaka sa mga modernized na pampataba na sumisira sa komposisyon ng lupa. Ikatlo, kapabayaan mismo ng mga tao kahit may mga alam na sila paaano tulungan i-restore sa natural na paraan, hindi isinasagawa.
Ang kasiraan ay nasa atin din. Tayo ang mismo sumisira sa ating masaganang Kalikasan at tayo rin ang nahihirapan.

kalikasan sa kasalukuyan